Toggle Mobile

Uppsögn

Uppsagnarfrestur ótímabundinna ráðningarsamninga er sem hér segir:

- Á fyrstu þremur mánuðum í starfi (reynslutími), 1 vika. 
- Á fjórða til sjötta mánuði í starfi, 1 mánuður, uppsögn skal vera skrifleg og miðast við mánaðamót.
- Eftir sex mánaða starf, 3 mánuðir, uppsögn skal vera skrifleg og miðast við mánaðamót.

Eftir 10 ára starf hjá sama fyrirtæki öðlast starfsmaður við;

- 55 ára aldur - 4 mánaða uppsagnarfrest, uppsögn skal vera skrifleg og miðast við mánaðamót.
- 60 ára aldur - 5 mánaða uppsagnarfrest, uppsögn skal vera skrifleg og miðast við mánaðamót.
- 63 ára aldur - 6 mánaða uppsagnarfrest, uppsögn skal vera skrifleg og miðast við mánaðamót.

Atvinnurekanda ber að greiða áunnið ógreitt orlof og er það oftast gert í lok uppsagnarfrests. Atvinnurekandi þarf einnig að greiða orlofs- og desemberuppbætur í samræmi við starfstíma og starfshlutfall á árinu og er það oftast gert um leið og önnur laun eru gerð upp eða á þeim tíma sem uppbætur eru vanalega greiddar út - en getur verið mismunandi eftir kjarasamningum.

Uppsögn

Starfsmenn sem hafa öðlast fjögurra til sex mánaða uppsagnarfrest skv. kjarasamningi, geta sagt starfi sínu lausu með þriggja mánaða fyrirvara en að öðru leyti er uppsagnarfrestur gagnkvæmur.

Skylt er að vinna lögbundinn uppsagnarfrest, nema um annað sé sérstaklega samið. Allar uppsagnir skulu vera skriflegar og gerðar á sama tungumáli og ráðningarsamningur starfsmanns.

Réttur til viðtals um starfslok

Starfsmenn eiga rétt á viðtali um starfslok sín og ástæður uppsagnar. Beiðni um viðtal skal koma fram innan fjögurra sólarhringa frá því uppsögn er móttekin og skal viðtal fara fram innan fjögurra sólarhringa þar frá. Starfsmaðurinn getur óskað þess þegar að loknu viðtali eða innan fjögurra sólarhringa að ástæður uppsagnar séu skýrðar skriflega. Fallist atvinnurekandi á þá ósk hans, skal við því orðið innan fjögurra sólarhringa þar frá.

Fallist atvinnurekandi ekki á ósk starfsmanns um skriflegar skýringar, á starfsmaður innan fjögurra sólarhringa rétt á öðrum fundi með vinnuveitanda um ástæður uppsagnar að viðstöddum trúnaðarmanni sínum eða öðrum fulltrúa stéttarfélags síns ef starfsmaður óskar þess.