Toggle Mobile

Vinnutími

Vinnutími skv. samningi VS og SA

Starfsmenn í afgreiðslu:

Dagvinnutími er frá kl. 9:00 til 18:00 alla virka daga og skal vera samfelldur. Heimilt er að dagvinnutími hefjist fyrir kl. 9:00 að morgni en þó aldrei fyrir kl. 7:00.

Virkur vinnutími afgreiðslufólks er 36 klst. og 35 mínútur á viku. Séu kaffitímar teknir lengist vinnutíminn sem því nemur og verður 39 klst. og 30 mínútur á viku. Vinnutíma skal hagað með samkomulagi milli starfsfólks og vinnuveitenda eftir því sem hentar á hverjum stað.

Starfsmenn á skrifstofu:

Dagvinnutími er frá kl. 9:00 til 17:00 alla virka daga og skal vera samfelldur. Virkur vinnutími skrifstofufólks og sölumanna er 36 klst. og 15 mínútur á viku. Séu kaffitímar teknir lengist vinnutíminn sem því nemur og verður 37 klst. og 30 mínútur á viku. Vinnutíma skal hagað með samkomulagi milli starfsfólks og vinnuveitenda, með lengingu daglegs vinnutíma fyrir kl. 9:00, eftir kl. 17:00 og/eða styttri matartíma.

Á aðfangadag og gamlársdag, beri þá upp á virka daga, er dagvinnutímabil til kl. 12:00 á hádegi. Fyrsta vinnudag eftir jól skal dagvinna í verslunum hefjast kl. 10:00.

Vinnutími skv. samningi VS og FA

Dagvinnutími er frá kl. 7:00 til kl. 19:00 alla virka daga. Dagvinnutími skal falla innan þessara marka og vera samfelldur. Virkur vinnutími á viku er 36 klst. og 15 mínútur.

Skipuleggja má vinnutíma fyrirfram í fyrirtæki þannig að ljóst sé hvernig vinnu verður háttað á tímabilinu. Vinnutíma starfsmanna í fullu starfi og starfsmanna í hlutastarfi má þá haga þannig að vikulegur vinnutími sé breytilegur á milli kl. 07:00 til 19:00 mánudaga til föstudaga, en þó að hámarki í 16 vikur. 

  • Hámarksvinnutími á 16 vikna tímabili: Meðalvinnutími reiknaður á allt að 16 vikna tímabili má ekki vera lengri en 48 vinnustundir og er þá yfirvinna meðtalin, sbr. samkomulag um ákveðna þætti er varða skipulag vinnutíma.
  • Breytingar á vinnutíma: Breytingar sem kunna að verða gerðar á vinnutímanum skulu að jafnaði liggja fyrir með 4 vikna fyrirvara.
  • Fyrirkomulag launa: Fyrir allar vinnustundir í viku, allt að 36 klst. og 15 mínútur, skal greiða með venjulegum launum, hvort sem um starfsmenn í hlutastarfi eða starfsmenn í fullu starfi er að ræða.
  • Vinna umfram 45 klst. á viku: Fari vinnutími á tilteknu tímabili fram úr 45 vinnustundum skal greiða yfirvinnukaup fyrir tímana sem eru umfram 45 á viku svo og fyrir tímann frá kl. 19:00 til 07:00 þó að ekki sé farið fram úr eðlilegri, vikulegri vinnutímaviðmiðun að meðaltali á tímabilinu.