Toggle Mobile

Dagpeningar vegna veikinda barna

Dagpeninga í 90  daga (3 mánuði), að loknum kjarasamningsbundnum greiðslum launagreiðanda vegna langveikra og alvarlega fatlaðra barna. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum. Með langveikum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlegan og/eða langvinnan sjúkdóm og þarfnast sérstakrar umönnunar. Með alvarlega fötluðum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlega greindarskerðingu, geðraskanir eða alvarlega líkamlega hömlun og þarfnast sérstakrar umönnunar.    

Fyrstu sex mánuði í starfi hjá vinnuveitanda er foreldri heimilt að verja tveimur dögum fyrir hvern unninn mánuð til aðhlynningar sjúkum börnum sínum undir 13 ára aldri, enda verði annarri umönnun ekki við komið. Eftir 6 mánaða starf verður rétturinn 12 dagar á hverju 12 mánaða tímabili. Foreldri heldur dagvinnulaunum sínum, svo og vaktaálagi eða eftirvinnuálagi (40%) þar sem það á við.

Ef barnið á lengur í veikindum en réttur launþegans er skv. kjarasamningi, þannig að tekjutap hljótist af, geta félagsmenn VS sótt um bætur úr sjúkrasjóði félagsins vegna barna sinna undir 18 ára aldri í allt að 270 daga (eða 9 mánuði) á hverju 12 mánaða tímabili. Upphæðin nemur 80% af meðallaunum síðustu sex mánuði.

Bætur vegna andláts og slys barna félagsmanna

Sjúkrasjóðurinn greiðir einnig bætur vegna andláts og slysa barna félagsmanna, yngri en 18 ára.

Athugið að bætur greiðast ekki ef bætur koma annarsstaðar frá vegna lögbundinna ábyrgðartrygginga.

Hvernig sæki ég um?

Sækja þarf um sjúkradagpeninga fyrir 21. hvers mánaðar til að greiðsla geti borist 1. dag mánaðarins þar á eftir.

Gögn sem þurfa að berast eru umsókn ásamt læknisvottorði og staðfestingu vinnuveitanda um að launagreiðsla hafi fallið niður.